Ühendkuningriigi osalus Eesti Vabadussõjas

Ligikaudu 30 000 inimest 
Lahingus langenuid – 111
15 hauda Tallinna sõjaväekalmistul

military-cemetry-tallin

1 haud Kuressaare kalmistul
Sõjavange – 9 meremeest (18. augustil aset leidnud Kroonlinna rünnaku tagajärjel)

Kokku 238 laeva:
28 kergristlejat
85 hävitajat
20 allveelaeva
1 lennukikandja
1 monitor
2 miiniveeskjat
18 miinitraalerit
10 rannakaatrit
4 baaslaeva
74 kaubalaeva
1 mereväe abilaev
Kaotused - laevad:
1 kergristleja (Cassandra)
2 hävitajat (Vittoria ja Verulam)
1 allveelaev (L55)
2 miinitraalerit (Gentian ja Myrtle)
8 torpeedokaatrit
3 kauba- ja abilaeva

Kokku 55 õhusõidukit
Kaotused – õhusõidukid:
3 alla tulistatut
14 purunesid maandumisel
20 muudel asjaoludel

Pidevalt täiendati relvastust, sh:

20 suurtükki
693 kuulipildujat

26 500 vintpüssi
30 miljonit laskemoonalaengut
31 000 suurtükilaengut 
Sõidukid, telefonid ja muu varustus
Sõjalised nõunikud
Muud varud
Lisaks varustati kivisöe, nafta ja bensiiniga.
Kui Eestit ähvardas nälg, toodi Suurbritanniast 550 tonni nisu.
Rohkem infot kohale toimetatud varude kohta leiab ajaloolistest dokumentidest