Sissejuhatus

Kindral Johan Laidoner kirjutas oma mälestustes:

Kui Inglise laevastik ei oleks 1918. aasta detsembris tulnud Tallinna, oleks meie maa ja rahva saatus kujunenud küll sootuks teisiti,  kui ta praegu on, — meie oleksime sattunud enamluse keerisesse.

 

1918. aasta detsembris valitses Eestis nagu ka suures osas mujal Euroopas kaos. Vene impeeriumi kokkuvarisemine I maailmasõjas andis Eestile võimaluse kuulutada 24. veebruaril 1918 välja iseseisvus. Iseseisvuse püsimajäämine oli aga ebakindel. Eesti oli Saksamaa poolt okupeeritud, samas oli Vene laevastik säilitanud kontrolli Läänemere üle ning bolševike valitsus soovis Balti riike taas oma võimule allutada. Äsjatekkinud Eesti riik lähetas aprillis Londonisse delegatsiooni, et paluda Briti valitsuselt Eesti riikluse tunnustamist ja abi. Ühendkunigriigi tingimuslik (de facto) tunnustus Eesti Ajutisele Valitsusele saadi mais ning 27. novembril lähetati Eesti poole teele Briti mereväeeskaader admiral Sir Edwin Alexander Sinclairi juhtimisel. Eskaader suundus ebakindlasse olukorda – infot piirkonnas viibivate Saksa ja Vene vägede tugevuse ja võimekuse kohta nappis. Käesolev virtuaalnäitus pakub põneva avastusretke järgnenud sündmustesse.